فهرست هیات مدیره و سمت اعضا به این شرح می باشد:

- مهندس محمدنبی رشیدبیگی  مدیر عامل

- مهندس جمال ساجدیان رئیس هیئت مدیره

- مهندس محسن جواهری عضو هیئت مدیره 

 - مهندس محمود رضا یزدیان عضو هیئت مدیره

 - مهندس سیروس جویا عضو هیئت مدیره

تازه ترین اخبار

عقد تفاهم نامه با بیمه تکمیلی ...

بدينوسيله به استحضار مي رساند  در راستاي توسعه خدمات رفاهي ...

Scroll to top